17 อุปกรณ์ที่มีคุณประโยชน์สำหรับเม็ดพลาสติก

เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทก เรียกอีกชื่อว่าพลาสติกแบบเชิ้ต (plastic pellets) หรือเม็ดพลาสติก (plastic nurdles) เป็นอุปกรณ์ดิบของธุรกิจพลาสติกที่ใช้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆโดยเม็ดพลาสติกจะมีขนาดเล็ก รูปทรงกลมและมีน้ำหนักค่อย ซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาถูกเอาไปใช้เป็นวัสดุกันกระเทือนในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆดังเช่น อุตสาหกรรมอาหารและก็เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องแต่งหน้า อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย และก็อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

เม็ดพลาสติกกันกระแทกมักจะเป็นตัวกึ่งกลางในการขนส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้สำหรับเพื่อการคุ้มครองการชนกันของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น กระเป๋าสำหรับใช้ในการเดินทาง กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ กล่องผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การใช้เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกช่วยลดการสูญเสียและการเสียหายของสินค้าสำหรับในการขนส่ง เม็ดพลาสติกกันกระแทก ซื้อที่ไหน เป็นการช่วยลดความย่ำแย่ของธุรกิจรวมทั้งภาระของผู้สร้างภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วๆไปด้วย

อย่างไรก็ตาม เม็ดพลาสติกป้องกันกระเทือนก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ใช่ การใช้เม็ดพลาสติกป้องกันกระเทือน (หรือที่เรียกว่า “เม็ดน้ำมัน” หรือ “เม็ดเสียงดัง”) สามารถมีผลต่อต่อสภาพแวดล้อมได้หลายประเด็นดังต่อไปนี้

ปัญหาขยะพลาสติก: เม็ดพลาสติกป้องกันกระเทือนมักถูกใช้งานในจำนวนมากในอุตสาหกรรมและก็การขนส่ง และก็บางครั้งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของของเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งเมื่อถูกใช้งานแล้วจะแปลงเป็นขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพราะเหตุว่าเม็ดพลาสติกป้องกันกระเทือนชอบไม่อาจจะนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ง่าย

ผลพวงต่อสัตว์และพืช: เม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกบางทีอาจสร้างอันตรายต่อสัตว์แล้วก็พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกทิ้งอยู่ในธรรมชาติ สัตว์ที่เคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมบางทีอาจกินเม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกแล้วก็ติดอยู่ในทางเดินอาหาร ทำให้มีการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์ได้ ในเวลาเดียวกัน เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระเทือนที่ถูกทิ้งอยู่ในธรรมชาติบางทีอาจสร้างอันตรายต่อพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตกลงบนดินและก็ก่อให้เกิดการกีดขวางการเติบโตของพืช